english   hrvatski
 
 
 
     
:: NOVOSTI  
 

 

 
:: REFERENTNA LISTA  
 

 

 
:: OSNOVNI POJMOVI  
 

 

 
::

O LABORATORIJU

 
     
::

KONTAKT I UPITI

 
     
:: TEMPERATURNO MAPIRANJE  
     
 
 
 

Osnovni pojmovi

 
 

Mjeriteljstvo se može podjeliti u tri osnovne grane:

  • Tehničko mjeriteljstvo
  • Zakonsko mjeriteljstvo
  • Znanstveno mjeriteljstvo

Podjela mjeriteljstva u Hrvatskoj i tko je odgovoran za koju vrstu mjeriteljstva je prikazano na slici.
Mjeriteljstvo u RH

Umjeravanje

Umjeravanje je skup postupaka kojima se u određenim uvjetima uspostavlja odnos između vrijednosti veličina koje pokazuje mjerilo i odgovarajućih vrijednosti ostvarenih etalona. Točnost mjerila se tijekom vremena mijenja, kao i pod djelovanjem raznih štetnih utjecaja kao što su temperatura, vlaga, strujanje zraka i sl. Umjeravanjem u određenim i kontroliranim vremenskim razmacima, osigurava se točnost i ispravnost mjerila te se dobiva službena Potvrda o umjeravanju.

Umjeravanje u akreditiranom laboratoriju je usluga koju pruža MarusLab međutim ona nema nikakve veze sa Državnim zavodom za mjeriteljstvo. Hrvatska akreditacijska agencija je nadležna institucija koja kontrolira ovu vrstu mjeriteljstva. Također je potrebno naglasiti da je HAA potpisivanjem multilateralnih sporazuma o priznavanju akreditacije u Europskoj organizaciji za akreditaciju (EA) postala punopravna članica, što u praksi znači da je umjernica iz bilo kojeg akreditiranog laboratorija u Hrvatskoj priznata u cijeloj Europi, a i šire.

Razlika između umjeravanja i ovjeravanja je činjenica da se umjeriti mogu i "netočna" mjerila (mjerila izvan klase), dok je kod ovjeravanja to nemoguće. Zbog toga je potrebno proučiti i čitati Potvrde o umjeravanju jer činjenica da je uređaj umjeren ne znači da zadovoljava svoju klasu. Potvrde o umjeravanju ne služe da bi se zadovoljila forma i eventualno pokazale inspektoru već da korisnik zna koliko mjerila odstupaju, te na osnovu toga korisnik procjenjujete da li umjerena mjerila zadovoljavaju njegove procese ili ne. Osim toga potrebno je također naglasiti da umjerni laboratoriji (dakle MarusLab npr.) nema pravo odrediti vrijeme valjanosti umjeravanja. Ukoliko korisnik to zahtjeva, MarusLab može eventualno predložiti termin ponovnog umjeravanja, međutim to je nezahvalno jer mi ne znamo u koju svrhu se mjerila koriste i što korisnika zadovoljava ili ne. Kao dokaz ovome pogledajte dokument Hrvatske akreditacijske agencije - Mišljenja i tumačenja u kojem je vidljivo da HAA sugerira akreditiranim laboratorijima da ne daju Mišljenja i tumačenja, kao npr. period valjanosti Potvrde o umjeravanju ukoliko to kupac ne zatraži. Stoga ukoliko ćemo surađivati i vi ćete htjeti da Vam na Potvrdu o umjeravanju napišemo vrijeme sljedećeg umjeravanja, morat će te od nas to zatražiti pisanim putem.

Ovjeravanje

Zakonsko mjeriteljstvo obuhvaća onaj dio mjeriteljstva koji je uređen Zakonom o mjeriteljstvu (nalazi se u privitku) i propisima sa ciljem osiguranja odgovarajuće razine vjerodostojnosti rezultata mjerenja, provedenih na propisani način.

Zakonsko se mjeriteljstvo primjenjuje kada zaštita ljudi i društva u cjelini zahtijevaju da država posveti posebnu pozornost rezultatima mjerenja, te je nužna intervencija treće nezavisne strane.

Ovjeravanje je spada pod zakonsko mjeriteljstvo i pod ingerencijom je Državnog zavod za mjeriteljstvo (DZM). Kada je uređaj ovjeren tj. na sebi ima ovjernu naljepnicu to znači da on sigurno zadovoljava klasu te je unutar dozvoljenih granica, a ukoliko želite znati koliko njihovo mjerilo odstupa to može pročitati u Izvješću o ispitivanju, međutim ono što je nepoznato je s kojom mjernom nesigurnošću je rezultat iskazan. Problematično kod ovjeravanja je to što se mogu ovjeravati samo mjerila koji imaju tipno odobrenje izdano od DZM-a, takvo mjerilo treba imati službenu oznaku na sebi. Prilikom predaje mjerila na ovjeravanje tu službenu oznaku morate znati inače mjerilo ne možemo povezati sa tipnim odobrenjem, a mjerilo koje nema tipno odobrenje ne može se ovjeriti.

U privitku Vam dostavljam Zakon o mjeriteljstvu i naredbu o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila.

Znanstveno mjeriteljstvo

Znanstveno mjeriteljstvo bavi se organizacijom i razvojem mjernih etalona i njihovim čuvanjem (najviša razina).

Zakonsko mjeriteljstvo obuhvaća sve radnje za koje su propisani a zakonski zahtjevi, a koje se odnose na mjerenje, mjerne jedinice, mjerila i mjerne metode te koje provodi vlada ili se provode u ime vlade zbog osiguravanja odgovarajuće razine vjerodostojnosti mjernih rezultata u zakonski uređenome području na nacionalnoj razini.

   
 
 
© MARUS-ATM d.o.o.