english   hrvatski
 
 
 
     
::

Energetika

 
     
:: Industrija nafte i plina  
     
:: Petrokemija  
     
:: Proizvodnja tehničkih plinova  
 

 

 
:: Kemijska industrija  
     
:: Prehrambena industrija  
     
:: Industrija celuloze i papira  
     
:: Metalurgija  
     
:: Industrija građevnog materijala  
     
:: Drvna i tekstilna industrija  
     
:: Elektro i strojogradnja  
     
:: Brodogradnja  
     
:: Vodovodi  
     
:: Montažna i inženjering poduzeća  
     
:: Instituti  
     
:: Zdravstvene ustanove  
     
:: Mjerna regulacija  
     
:: Usluge  
     
:: Ostali korisnici  
     
 
Instituti
 
 
Brodarski institut   Zagreb
Ekonerg Institut za energetiku i zaštitu okoliša Zagreb
Etalon-plin Laboratorij za baždarenje plinomjera Zagreb
Fakultet strojarstva i brodogradnje Laboratorij za procesna mjerenja Zagreb
Frank analab Laboratorijska oprema Zagreb
Institut gradevinarstva Hrvatske   Rijeka
Institut gradevinarstva Hrvatske   Osijek
Institut za elektroprivredu   Zagreb
Institut za fiziku   Zagreb
Kontrol biro Osiguranje kvalitete Zagreb
Mihailo Pupin Institut Beograd
Prehrambeno tehnološki fakultet   Osijek
Prehrambeno biotehnološki fakultet   Zagreb
RTB Institut za bakar Bor
Ruder Boškovic Laboratorij za nuklearnu mikroanalizu Zagreb
ŠC Ruder Boškovic Laboratorij za procesnu automatiku Zagreb
Visoka elektrotehnicka škola   Varaždin
Zavod za mjeriteljstvo Kontrola mjera i plemenitih kovina Zagreb
ZZTT Zavod za zavarivanje i toplinsku tehnologiju Zagreb
     
 
 
© MARUS-ATM d.o.o.